Voda..

Komentář NRC pro pitnou vodu k PÍ-vodě a její distribuci.

Aktualizovaný starší dokument Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k této problematice. (12/2005)

 

Odkaz:

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/pivoda.pdf

 

Zdroj: www.szu.cz