Legislativa..

ELEKTROREVIZE Proč je nutné provádět revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí během používán&iacu ... více zde.

ELEKTROREVIZE

Proč je nutné provádět revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí během používání

 

Provádění revizí spotřebičů je nařízeno několika předpisy od zákona 309/2005 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP (§4, odst.1, písm.c), přes nařízení vlády 378/2001 Sb. až po technické normy ČSN 33.1610 a ČSN 33.1600.

Předcházení úrazům a závadám

Revize zpravidla odhalí možné příčiny úrazu nebo poškození spotřebiče dříve, než k němu dojde.

Pojistné plnění

Pojistné plnění může být (a většinou bývá) při nedodržení zákonných povinností pojišťovnou kráceno. Revize elektrických spotřebičů je zákonnou povinností.

Úspora peněz

Investice do revize nejsou vyhozené peníze. Revize může odhalit závadu zařízení, která může způsobit úraz nebo poškodit toto zařízení. Cena revize je zlomkem toho, co pak zaplatíte za opravu nebo odškodnění.

Bezpečnost

S úrazem pracovníka nebo požárem může firma také zaniknou. Málokdo si to připustí, ale je to tak. Prevence riziko podobných událostí výrazně snižuje.

Ochrana při inspekci

Inspektorát práce kontroluje tuto oblast poměrně často. Pokuta za nedodržení je až 2 mil. Kč. Řádně provedená revize Vás před ní chrání (pozor na kvalifikaci - revize spotřebičů mohou provádět pouze revizní technici).

Certifikace podle ISO 9000

Řádné provádění revizí spotřebičů je jedním ze základních požadavků při certifikaci podle ISO.